حضور پرشور شرکت کانیا نور برزین در نمایشگاه تخصصی صنعت برق اصفهان

حضور پرشور شرکت کانیا نور برزین در نمایشگاه تخصصی صنعت برق اصفهان

یازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت برق اصفهان از 20 تا 23 مهر 1400 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی اصفهان برگزار شد و شرکت کانیا نور برزین زاگرس توانست با مذاکرات رو در رو با مشتریانی از اصفهان، شیراز، اراک و شهرکرد فروش و حیطه فعالیت‏های خود را تاحدودی گسترش دهد. بدینوسیله از جانب مدیر عامل شرکت از تمامی بازدیدکنندگان محترم غرفه تک تاب تشکر و قدردانی می گردد.

روشنایی هدیه ماست.

به کمک نیاز دارید؟ با ما گفتگو کنید