بازدید استاندار کردستان و هیأت همراه از مجموعه صنعتی کانیانور برزین زاگرس

بازدید استاندار کردستان و هیأت همراه از مجموعه صنعتی کانیانور برزین زاگرس

روز پنجشنبه دوم دیماه 1400، جناب آقای اسماعیل زارعی کوشا استاندار محترم استان کردستان بهراه هیأتی متشکل از مدیر کل محترم صنعت و معدن استان کردستان، رئیس گرامی شرکت شهرک ‏های صنعتی کردستان و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی از مجموعه صنعتی شرکت کانیا نور برزین زاگرس بازدید کردند، در این بازدید نماینده محترم شهرستانهای سقز و بانه و فرماندار محترم شهرستان بانه نیز هیأت مذکور را همراهی می کردند.
جناب آقای رحمانی مدیر عامل شرکت کانیا نور در این بازدید ضمن تشریح فعالیت‏ها و تولیدات مجموعه صنعتی کانیا نور درخصوص کمبود فضای تولیدی و آزمایشگاهی شرکت، مطالبی را ارائه کردند و از استاندار محترم درخواست مساعدت در تخصیص فضاهای بلا استفاده در شهرک صنعتی بانه را نمودند.

به کمک نیاز دارید؟ با ما گفتگو کنید