حضور شرکت کانیا نور برزین در نمایشگاه تخصصی صنعت برق تهران

حضور شرکت کانیا نور برزین در نمایشگاه تخصصی صنعت برق تهران

 از تاریخ 7  تا 10 آبان 1400 شرکت کانیا نور برزین زاگرس در نظر دارد به مانند سالهای گذشته به منظور ایجاد ارتباط بیشتر با نمایندگان و مصرف کنندگان نهایی؛ حضوری اثربخش در نمایشگاه تخصصی صنعت برق در نمایشگاه بین المللی تهران داشته باشد. بدین منظور این شرکت اقدام به تهیه پک و هدایای تبلیغاتی متناسب با تنوع مشتریان مراجعه کننده به غرفه تک تاب نموده است. همچنین در نظر است برای مشتریانی که بیش از مبلغ معینی خرید نمایشگاهی داشته باشند؛ تخفیفات ویژه‏ای ارائه گردد. ضمناً در راستای ادای مسئولیت های اجتماعی شرکت برنامه‏ی ویژه‏ای در نمایشگاه خواهد داشت. شایان ذکر است در این نمایشگاه از محصولات جدید و به روز ظرکت تک تاب رو نمایی خواهد شد. منتظر حضور سبزتان در غرفه تک تاب هستیم.

روشنایی هدیه ماست.

به کمک نیاز دارید؟ با ما گفتگو کنید